S.P.O.T.

Per al projecte S.P.O.T. – Servei Públic d’Optimització de Trastos – s’ha adaptat el dispositiu itinerant d’Idensitat [DI] en un taller mòbil de reparació i transformació creativa. A mode de caixa d’eines gegant, el dispositiu itinerant S.P.O.T. està equipat amb el material necessari per a transformar i reparar aquells objectes que estan en desús.

L’S.P.O.T. està dotat amb el següent equip d’eines:

 • 1 càmera de vídeo digital.
 • 1 càmera de fotos digital.
 • 2 serres de calar.
 • 2 trepants.
 • 2 serres radial.
 • 2 escatadores.
 • 1 soldador de metall.
 • 1 pistola de cua calenta.
 • 2 pistoles de cua de muntatge.
 • 1 remachadora.
 • 3 grapadores.
 • 10 gats.
 • 3 cintes mètriques.
 • 10 tornavisos.
 • 3 alicates.
 • 2 tenalles.
 • 3 martells.
 • 1 serra fusta.
 • 1 serra metall.
 • 4 tisores.
 • 6 cúters.
 • 2 claus angleses.
 • 1 joc de broques metall i fusta.
 • 1 joc de puntes de tornavís.
 • 1 joc de claus fixes.
 • 1 jugo claus allen.
 • 1 joc de llimes.
 • 1 joc d’enformadors.
 • 2 nivells.
 • 4 brotxes
 • 2 corrons.
 • Cargols variats (mètrica, metall, fusta).
 • Claus variats.
 • Grapes diversos grandàries.
 • Cola blanca.
 • Cola de muntatge.
 • Eesquadres, platines, frontisses.
 • Elèctrodes.
 • Pintura.
 • Cordes.
0 comments
Submit comment

You must be logged in to post a comment.