S.P.O.T.

Spots de l’S.P.O.T.
Dos petits vídeos promocionals de l’S.P.O.T.

Qüestions sobre l’S.P.O.T.
Hem preguntat a la gent la seva opinió sobre el Servei Públic d’Optimització de Trastos